Què és?

NAU  és una escola d’educació infantil i primària, ubicada a Palma (Mallorca) i homologada per la Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears.

És una escola activa, democràtica, laica, inclusiva i privada.

QUÈ OFEREIX?
Ofereix una educació seguint una pedagogia activa i vivencial que contempla l’infant com a principal protagonista de la seva educació.

PER A QUI?
Durant el curs 2017-2018 les matrícules estan obertes a nins i nines de segon cicle d’infantil fins a tercer d’educació primària. En els propers cursos aquesta oferta s’anirà ampliant fins a 12 anys.

Anuncis