Dia a dia

Segon cicle d’Educació Infantil

9.00 a 9.30 h. Entrada relaxada

9.30 a 10.00 h. Assemblea d’inici

10.00 a 11.00 h. Exploració autònoma o proposta

11.00 a 12.00 h. Berenar

12 a 13.15 h. Exploració autònoma o taller (a elecció de l’infant)

13.15 h. Assemblea de tancament

13.30 a 14.00 h. Sortida relaxada

 

Educació Primària

9.00 a 9.30 h. Entrada relaxada

9.30 a 10.00 h. Assemblea

10.00 a 11.00 h. Exploració autònoma o proposta (a elecció de l’infant)

11.00 a 12.00 h. Berenar

12 a 13 h. Taller (a triar entre diferents opcions)

13 h. Assemblea de tancament

13.30 a 14.00 h. Sortida relaxada

 

Fora d’aquest horari l’escola ofereix els serveis d’escola matinera,  menjador i activitats extraescolars.

Anuncis