Metodologia

Activa, democràtica, participativa, flexible… una metodologia que treballa el currículum oficial de manera vivencial, experimental, que propicia la investigació, treballant des de les pròpies equivocacions, creant conflictes cognitius per arribar als aprenentatges.

En aquest tipus de metodologia la figura del mestre és la d’un professional crític, actiu, capaç de fomentar discursos alternatius, d’identificar els interessos individuals i de grup, i d’acompanyar i estimular el nen en la seva construcció de significats. Un mestre que estableix vincles, bàsics per crear la confiança i la seguretat necessàries per avançar en els seus aprenentatges.

Anuncis