Trets d’identitat

Pedagogia viva i activa: Contempla l’infant com a principal protagonista de la seva educació i dels seus processos d’aprenentatge. Els infants poden triar entre diferents tallers, propostes, projectes i exploració autònoma per ambients preparats. Tot basat en l’experimentació i el descobriment a través del joc amb materials de manipulació per tal d’arribar a un aprenentatge autònom i vivencial. No dividim la jornada amb assignatures, l’aprenentatge i els coneixements els adquirim de forma transversal, d’igual forma que la vida no està compartimentada. Cream entorns on els infants puguin SER en essència i créixer en coherència a través del reconeixement i l’acceptació de la seva persona. Per dur a terme aquest tipus de metodologia trobam indispensable unes ràtios molt reduïdes amb un màxim de 15 infants per adult, però amb un ideal (sempre que sigui possible) d’uns 10 alumnes per mestre.

Educació emocional: Creiem de manera molt ferma que cal una educació emocional de qualitat per a desenvolupar-nos de manera global i per a assolir una adaptació social bona i creativa. Partim dels sentiments i les emocions dels infants reconeixent-los, acceptant-los i acompanyant-los des de l’amor, per tal que puguin interactuar amb el món que els envolta, i ho volem fer permetent que els infants arribin a desenvolupar de manera gradual diferents habilitats com ara l’autoconsciència, el maneig de les seves emocions, la motivació, l’entusiasme, l’empatia… És per això que acompanyam a partir de l’escolta activa, el diàleg, la confiança, la comprensió i l’empatia perquè només així, aconseguirem una educació emocional de qualitat.

Intel·ligències múltiples: No avaluam els infants segons unes directrius que els igualen i homogeneïtzen. Cada persona té unes qualitats i unes capacitats diferents. Creiem en la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner i amb aquesta idea com a base, acompanyem els infants per tal que arribin a desenvolupar tot el seu potencial en aquelles àrees per les quals estan especialment dotats i els ajudem a aconseguir els aprenentatges bàsics en aquelles àrees que els hi costen més. Documentam aquests processos en informes redactats i il·lustrats amb imatges que exemplifiquen el que hem observat.

Ciutadania activa: Infants, famílies i personal docent i no docent són subjectes actius en la societat i l’escola forma part d’aquesta. Acceptam i treballam el compromís social que ens pertoca i el portam a terme en el nostre dia a dia. Creiem en el canvi a partir de l’organització social.

Democràcia participativa: Reconeixent el protagonisme de cada persona i de cada sector de la comunitat educativa (alumnat, mestres, famílies…) arribant a acords durant els espais de participació i en el funcionament diari. Democràcia com a forma de vida i de relacionar-se.

Art:
Entenem l’educació artística com un acte de reflexió i creació de noves narratives, proporcionant a l’infant noves eines per entendre i comunicar-se amb el món.

– L’art possibilita visibilitzar la singularitat de cada un de nosaltres i treballar de  manera transversal amb la resta de matèries.

– Proporciona a l’infant més eines per a comunicar-se i expressar-se.

Llengua: La llengua vehicular és la catalana. És la llengua que emprem per comunicar-nos oficialment de l’escola cap a l’exterior.

El fet de ser el català la llengua de major presència a l’escola és una compensació del que ocorre en el dia a dia. El castellà és la llengua de major presència al carrer i l’ensenyament en català assegura el domini de les dues llengües en acabar l’escolarització.

L’anglès s’introduirà també amb molta importància i presència a l’escola. És una llengua que obri portes per continuar aprenent durant tota la vida i a diferents territoris.

En tot moment hi haurà un seguiment de les habilitats desenvolupades en cada llengua i en cas de necessitar suport en alguna de les llengües, es facilitaria per arribar al domini de les tres llengües.

Educació per a la sostenibilitat: Pensam que és fonamental educar per a la sostenibilitat, fomentant el respecte per la natura, afavorint el pensament responsable en la utilització d’uns recursos i materials sostenibles pel nostre medi ambient, donant importància al reciclatge, a la utilització responsable dels recursos que la societat explota del nostre entorn. Estam convençuts que aquest aspecte resulta bàsic en l’educació dels infants.

Inclusió: A través de la igualtat d’oportunitats, el dret a la diversitat que ens enriqueix i com a característica de la societat. No s’acceptarà cap discriminació per motiu de gènere, cultura, procedència o capacitats. El centre acollirà aquells infants amb capacitats especials dels quals pugui cobrir-ne les necessitats i garantir-ne un total benestar.

Laïcisme: Defensam la llibertat de pensament de les persones. La laïcitat com actitud de pensar i opinar lliurement, com a cultura no autoritària, tolerant i solidària, defensora de la capacitat de decisió i elecció dels individus emprant el diàleg com a eina principal i qüestionant-nos també els nostres punts de vista i conclusions.

 

 

 

 

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s